Bangalore porn granny xxx chat how to start speed dating event


28-Sep-2015 19:04

I praktiken kan allt som lagras i Tekis Ecos databas även visas i en karta.Det kan gälla information i registerkort såväl som i ärenden som är koordinatsatta.På denna webbkurs lär du dig hur Tekis-Ecos kan användas för att hålla reda på vilka fastigheter som saknar aktuella radonmätningar eller där halten vid senaste mätning varit för hög.Målgrupp För dig som matar in kontrolluppgifter och sköter inrapportering till SLV men även systemansvarig för Tekis Ecos.

Bangalore porn granny xxx chat-67

Best chat line for sex in st louis

Återkoppling förekommer från SLV att de data som skickats in innehåller fel och brister beroende på att rutiner av olika slag missuppfattats och använts olika.Under kursen går vi igenom hur XML-rapporten hämtar in uppgifter från databasen och vilka delar som är extra känsliga att tänka på redan vid inmatningen.Målgrupp För alla användare av Tekis Ecos Förkunskaper Grundläggande kunskaper om Tekis Ecos.BeskrivningÅr 2020 ska radonhalten i bostäder vara lägre än 200 Bq/m3enligt regeringens miljömål.

Med lösningen Tekis-GI utnyttjar ni det kartmaterial som er kommun redan äger och kopplar det direkt till Tekis Ecos.Kartan kan då anpassas så att den matchar era egna behov. 13.30-15.30Pris1 500 kr för fösta personen och 500kr för ytterligare person på samma uppkoppling.