Sino sino ang mga dating pangulo ng pilipinas


25-Mar-2015 00:34

sino sino ang mga dating pangulo ng pilipinas-39

love mail ruwladyzzafolder dating

Ang Komonwelt ang nagsilbing pangwakas na pagsisikap upang matiyak ang panahon para sa pagbawi ng pamamahala ng Pilipinas mula sa mga Amerikano.Sa simula pa lamang ng pananatili ng mga Amerikano, nagtaguyod na ang Estados Unidos ng mga lokal na pamahalaang pinamumunuan ng mga halal na opisyal pambaryo at panlalawigan.Read in English Noong ika-15 ng Nobyembre 1935, isinagawa ng mga Filipino ang isa sa mga huling hakbang tungo sa kalayaan sa pagpapasinaya ng Komonwelt ng Pilipinas.Dalawang buwan bago nito, noong Setyembre 16, isang milyong Filipino ang dumagsa sa nga botohan para ihalal ang kanilang dalawang pinakamataas na opisyal–ang Pangulo at Pangalawang Pangulo.Kalahati ng Korte Suprema ay nakalaan din para sa mga Amerikano.Ang mga Misyong Pangkasarinlan (Independence Missions) mula 1919 at pagkatapos ay pana-panahong ipinapadala sa Kongreso ng Estados Unidos at sa White House upang manghimok at makipagnegosasyon para sa kasarinlan.Noong 1934, isang bagong misyon (ang Misyong Qu Aqu Al, binubuo nina Quezon, Benigno Aquino Sr., at Rafael Alunan) ang nakipagnegosasyon para sa Tydings-Mc Duffie o Philippine Independence Act, na nagtakda ng sampung taong panahon ng transisyon na kikilalaning Komonwelt ng Pilipinas, na susundan ng pagkilala ng Estados Unidos sa kasarinlan ng Pilipinas.Naging daan ang Batas Jones sa paglikha ng lehislaturang kinabibilangan ng pawang mga Filipino, at binubuo ng Senado ng Pilipinas at Kamara de Representantes (House of Representatives).

Pagkatapos noon, unti-unti na ang paglawak ng representasyon sa pambansang lehislatura, simula sa Kapulungan ng Pilipinas (o Lower House) noong 1907.

{2} Noon lamang naipasa ang Batas Jones ng 1916 nabuo ang pangako ng kasarinlan–sa oras na handa ang mga Filipinong pamahalaan ang sarili.

Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa na isang Filipino ang, sa wakas, uupo bilang Punong Tagapagpaganap (Chief Executive) at maninilbihan sa loob ng Palasyo ng Malacañan. Quezon at ang katambal niya sa pagtakbo na si Pangulo ng Senado pro tempore Sergio Osmeña bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo ng bansa.

Ang mga botante naman ay naghalal ng mga kinatawan para sa bagong unikameral na Pambansang Kapulungan (National Assembly) at para sa mga lokal na posisyon.

Noong 1931, matagumpay na nahimok ng Misyong Os Rox (nangangahulugang “Osmeña” at “Roxas”) ang pagpapatupad ng Hare-Hawes-Cutting Act, na naipasa sa pamamagitan ng beto (veto) ng Pangulong Herbert Hoover noong 1932.Sa kabila noon, pinasubalian ito ng Lehislatura ng Pilipinas.’ Ever shall the Wings of Buffalo rival even mine own beloved Gudrun’s cooking.… continue reading »


Read more