Timer siden dag dating jeg sprsml


07-Jan-2015 08:01

Dette dokumentet gir en eksempelbasert innføring i søkesystemet for den norske trebanken i INESS-prosjektet, Nor Gram Bank.

Innføringen er basert på kapittelinndeling og eksempler i Norsk Referansegrammatikk (NRG).

Egenskaper ved analysene som er relevante for identifikasjon av konstruksjonene, vil bli påpekt, og eksempler på søk basert på disse egenskapene blir så vist.

I noen av eksemplene blir f-strukturene vist i forenklet form (såkalt `PREDs-only'), der en mengde grammatiske trekk er utelatt. Dokumentasjon av søkespråket, og en kort, generell innføring i det grammatiske rammeverket som er brukt i trebanken, finnes under Kommentar til analysen V2-strukturen i deklarative helsetninger (vi bruker ‘helsetning’ der NRG bruker ‘hovudsetning’) er ivaretatt ved at det finitte verbet er hode i IP, med bare IPs spesifikator foran (med funksjonen TOPIC, som tilsvarer det NRG her kaller TEMA). Verbfrasen (VPmain) dominerer ikke det finitte verbet, men har det finitte verbet under I' som sitt utvidede hode.

timer siden dag dating jeg sprsml-24

detailview updating

Men ho hadde ikkje noko imot å stå på pedalane når ho sykla.Kommentar til analysen En deklarativ helsetning med utropstegn får trekket PROSODY = 'exclamatory’, som sees nederst i f-strukturen. Men vi kan kanskje begge se at det er over, ikke sant? Jeg er stor pike nå, vet du.– Hvis du gifter deg med ham, blir han boende her hos oss, ikke sant?Hensikten er å lette inngangen til søkingen for brukere uten stor erfaring med søkespråk.Under hvert avsnitt blir et utvalg av eksemplene fra NRG gitt analyser med de grammatikkene (bokmål og nynorsk) som er brukt i trebanken.

(Det finitte verbet er «flyttet» opp til I'.) Kategorien ‘deklarativ helsetning’ er markert i f-strukturen, nederst, ved hjelp av trekket STMT-TYPE (‘statement-type’) med verdien ‘decl’.Dette trekket kan da benyttes ved søk etter deklarative helsetninger.